Pera Teodorović

1950 - 2020

Akademiju završio u BG, u klasi prof Miluna Mitrovića. 1981.g. Jedan je od najcenjenijih vojvođanskih slikara, izvanredan konzervator i restaurator. Preminuo 2020.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA