Dimitrije Popović

1951 -

Dimitrije Popović rođen je 4. marta 1951. na Cetinju. Studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976. Za vreme boravka u Parizu 1974. upoznaje pariskog kolekcionara gospodina Davriera, pa u sastavu njegove zbirke izlaže 1978. u Galeriji Alexander Braumuller s umetnicima Salvadorom Dalijem, Ernstom Fuchsom, Victorom Braunerom, Dadom Đurićem, Leonorom Fini i drugima. U Pforzheimu 1982, Galerija Liberta i Universal Fine Arts iz Washingtona, organizuju mu zajedničku izložbu grafika sa Salvadorom Dalijem. Iste godine povodom velikog jubileja “Leonardo a Milano 1482 – 1982” izlaže ciklus crteža Omaggio a Leonardo u milanskoj Pallazo Sormani. U povodu 27. međunarodnog umjetničkog festivala “Due mondi” grad Spoleto u kojem se taj festival održava, organizira mu izložbu slika, crteža i grafika. U godini jubileja dve hiljade godina hrišćanstva izlaže u Rimu ciklus raspeća CORPUS MYSTICUM u Sant Andrea al Quirinale, Santa Maria del Popolo – I Agostiniana arte sacra conteporanea I u Pantheonu. Do sada je priredio 58 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i sudjelovao na dve stotine skupnih.Dobitnik je više od dvadeset domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Dela mu se nalaze u tridesetak domaćih i svetskih muzeja i galerija. Objavio je jedanaest grafičkih mapa, do sada je izašlo šest monografija, a o delu Dimitrija Popovića snimljeno je sedam filmova.


1000 €