Vančo Hristov

1956 -

Vančo Hristov je rodjen u selu Sušica kod Strumice, R Makedonija. 
Od 1988. godine živi u Novom Sadu i radi kao samostalni likovni umetnik. 
1978. godine završio je Pedagošku akademiju u Skopju, a 1983.godine Akademiju umetnosti u Novom Sadu.Član je ULUV-a, Ikonopisaca Vojodine i redovan je učesnik Internacionalnog likovnog karavana. 
Priredio je nekoliko samostalnih izložbi i učestvovao na više od stotinu grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Samostalne izložbe:

1987:Skoplje, Galerija 25 Maj (performans)
1995:Novi sad, Galerija ULUV-a
1996:Novi Sad, Gradska galerija
1999:Novi Sad, Galerija Most
2009:Strumica, NUCK Anton Panov
2012: Kalmunc, Nemačka – Brukenfest

Grupne izložbe:
Umetnik je učestvovao na preko pedeset izložbi i kolonija, od kojih su najznačajnije:
1986: Skoplje, 41. godišnja izložba DLUM-a, Umetnička galerija
1988: Beograd, 29. Oktobarski salon, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić
1988, 1989, 1991, 1992, 1993: Novi Sad, Novosadski salon
1989: Kikinda, Salon mladih
1989: Beograd, Novi sad, Priština i Niš - Prolećna izložba ULUS-a, SULUV-a i ULUK-a
1990: Beograd, Galerija Dom JNA – Likovni umetnici Novog Sada
1993: Beograd, Priština, Podgorica, Niš, Novi Sad –Prolećna izložba ULUS-a, SULUV-a, ULUC-a i ULUK-a
1991: Cetinje, 25. Cetinjski salon jugoslovenske umetnosti
1990: Sremska Mitrovica, Sremsko Mitrovački salon - Galerija Lazar Vozarević
1991: Ruma, 1. Rumski jesenji salon
1994: Novi Sad i Bačka Topola, 43. godišnja izložba SULUV-a
2003: Skoplje, Galerija MANU-a, 15 likovnih umetnikakoji žive i rade u Beogradu i Novom Sadu
2007-2008: Međunarodni likovni karavan održan u više gradova Makedonije, Srbije, SAD-a, Brazila, itd.
2012: Novi Sad, 61. godišnja izložba članova SULUV-a, Galerija likovne umetnosti, Poklon zbirka Rajka Mamuzića