Vladimir Vlahović

1949 -

Rođen 1949. godine. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu1984. godine.
Od 1995. godine je član ULUS – a.
Od 1984. godine  profesionalno se bavi  slikarstvom i predaje kao profesor slikarstva.
Multimedijalni umetnik, kome kao inspiracija su mnogi svetski umetnici klasične muzike, kao što je npr. muzika Gustava Malera.
Živi i radi u Beogradu.