Đorđe-Đura Pecić

1837 - 1929

Pecić Đorđe-Đura (Ada 1837 – Kikinda 1929). Slikarski zanat učio kod G.Popovića u Adi; u njegovim kasnijim radovima primetan je uticaj Nikole Aleksića i Novaka Radonića. Od 1860. do kraja XIX veka naslikao brojne Ikonostase (Martonoš, Stara Kanjiža, Crna Bara, Krstur, Banatsko Aranđelovo, Pločica, Padej, Mošorin, Mali Gaj), koji slede zanatsku tradiciju rešavanja tog zadatka. Zanimljiv je u svom neposrednom i naivnom postupku, kao autor individualnih i grupnih portreta. Iz Bačke je prešao u Banat-Kikindu gde je do kraja života radio po okolnim selima. Značajno ime u sagledavanju razvoja vojvođanskog slikarstva XIX veka.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA