Vilim Svečnjak

1906 - 1993

VILIM SVEČNJAK - BIOGRAFIJA

 

Rođen je 12. jula 1906. u Zagrebu. Porodica se 1908. godine seli u Čabar (Gorski kotar) gde otac otvara fotografski atelier. Po završetku osnovne škole u Čabru kao privatni đak polaže dva razreda na sušačkoj Realnoj gimnaziji. Godine 1920. nastavlja školovanje na Realnoj gimnaziji u Zagrebu gde mu je nastavnik crtanja bio Zlatko Šulentić. Godine 1927. upisuje vajarski smer na zagrebačkoj Umetničkoj akademiji kod Rudolfa Valdeca i Frana Kršinića. Te je godine zbog ilegalnog političkog rada prvi puta uhapšen. Na slikarski smer prelazi 1929. godine. Nastavnici su mu bili vrsni pedagozi i umetnici: Maksimilijan Vanka, Vladimir Becić, Tomislav Krizman, Ljubo Babić i Marino Tartaglia. Nakon Akademije studira u Parizu kao stipendista francuske vlade.

Bio je član grupe Zemlja, grupe Napredni hrvatski umjetnici, jedan od utemeljitelja grupe Mart, utemeljitelj grupeArs. Utemeljio je Ijevičarski Pučki teatar u Zagrebu (1931.), podružnicu ULUH-a u Rijeci (1946.) te Galeriju likovnih umetnosti u Rijeci (1948.) koju je vodio do 1951. godine. Radio je kao reditelj u karlovačkom pozorištu i kao scenograf u HNK u Zagrebu, kao predavač likovne kulture na sušačkoj gimnaziji i kao nastavnik na Akademiji primenjenih umetnosti u Zagrebu. Na Krležin poziv preuzeo je 1951. godine dužnost glavnog urednika za ilustracije i opremu enciklopedijskih izdanja Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Pisao je likovne kritike za Vjesnik I Borbu. Bio je predsednik LIKUM-a od 1955. do 1957. godine, predsednik Zagrebačkog centra Evropskog društva kulture za Hrvatsku (S.E.C.), Za redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1988. godine.

 

Dobitnik je značajnih nagrada, priznanja i odlikovanja (Nagrada Vladimir Nazor za životno delo 1978., Nagrada AVNOJ-a za životno delo 1982., Nagrada grada Zagreba 1988.).

 

Svečnjakov poklon Čabru, mestu njegovog detinjstva i dečastva (43 slike), predstavlja najlepše primere hrvatskog ekspresionističkog slikarstva.

 

1990.   Darovnim ugovorom Marta i Vilim Svečnjak poklonili su Gradu Zagrebu  842 dela (slike, crteži, grafike, kolaži), grupisana u dve zasebne celine pod nazivom Donacija «Zemlja» i «Memorijalna zbirka Marta i Vilim Svečnjak», pod uslovom da se koriste kao javna spomenička vrednost za kulturne i naučne potrebe. Ugovoreno je da će donacija Zemlja biti trajno smeštena u Muzej donacija nakon njegova osnivanja, a «Memorijalna zbirka Marta i Vilim Svečnjak» ostaće smeštena u stanu donatora,  koji bi Grad Zagreb trebao urediti kao galerijski prostor.

 

Do danas, dakle preko dvadeset godina od potpisivanja ugovora, Grad Zagreb nije stan uredio kao memorijalnu galeriju, niti je zbirku u tom prostoru prezentovao javnosti.

 

Iste godine Vilim je poklonio Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 50 dela.

 

Svoje slike, po dovršetku, Svečnjak uglavnom nije potpisivao, a činio bi to uvek u prisustvu kupca, pričajući o ideji i nastanku slike.

 

Svoju privatnu imovinu testamentom je ostavio isključivo svojoj nećakinji (dece nije imao), koja se brinula za njega i suprugu Martu nekoliko godina pre smrti.

 

Umro je u Zagrebu 3. juna 1993. godine.


1500 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
1300 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA