Slobodan-Bata Nedeljković

1952. - 2020

Rođen 12. III. 1952. u Novom Sadu.
Posle škole za primenjenu umetnost i dizajn u Novom Sadu,
završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i postdiplomske studije.
Magistrirao Grafiku 1982 u Beogradu.
Doktorirao 2009. u Novom Sadu.

Redovni je professor AU u Novom Sadu.
Od 2002. predaje na FTN-u na Grafičkom inženjerstvu i dizajnu.

Bavi se slikarstvom i grafikom u Ateljeu br. 2 na Petrovaradinskoj tvrđavi od 1971.
Prvo radio u Ateljeu  Miše Nedeljkovića – Hornverk 28.
Od 1986. ima Atelje u Dugoj kasarni br 2. ( Petrovaradinska tvrdjava )
Osamdesetih godina 20-tog veka, pored slikarstva u duhu Nove figuracije, bavi se i portretom i mrtvom prirodom. 

U nekoliko navrata bio predstavnik Vojvodine u selekcijama ex Jugoslavije,
prvo na smotri Jugoslovenska grafika u Srednjoj i Južnoj Americi 1987-1989.
Meksiko Siti, Havana, Kali, Bogota, Karakas, Lima i Buenos Aires,
kao i selekciji za  SAD  od 1990 do 1993. Vašington, Rapid Siti Šipsburg, Memfis.
Na svetskim smotrama grafike, Lublana, Mastriht, Kanagava. 

Nagrađivan u više navrata:
Za slikarstvo, 18. Cetinjskom salonu - 1984. Crna Gora.
Za crtež, Svet oko nas, Dom JNA Beograd 1979.
Za skulpturu 1977. Tolmim Slovenija.
Za plakat Festival proširenih medija, Beograd, 1974.
Za zaštini znak 1972. Godina kvaliteta, Beograd.
Lutrija Vojvodine  1986. Novi Sad.
Za opremu knjige 1998. Sajam knjiga, Beograd. 

 

Samostalno izlagao 36 puta.
Samostalno izlagao u  inostranstvu: Štuttgart, Berghaim, Leverkusen, 1986. Nemačka,  i Mondavio zamak kraj Pesara, 2005. Italija.
U Srbiji : Novom Sadu, Beogradu, Somboru, Kragujevcu, Prištini, Subotici …

Preminuo 09.06.2020.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA