Milan Solarov

1933 - 2019

Milan Solarov (2. januar 1933. ‒ 29. septembar 2019) umetnik, profesor Univerziteta, teoretičar umetnosti i upravnik Galerije Matice srpske (1979‒1983). Nakon završenih studija istorije umetnosti radio je kao docent, vanredni i redovni profesor Metodike nastave likovne kulture na Likovnom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu (1977‒1998). Na mesto upravnika Galerije postavljen je 1. marta 1979. godine, nakon penzionisanja Radivoja Kovačevića. Milan Solarov je tokom svog mandata u Galeriji stavio akcenat na propagandno-pedagoški rad, a zahvaljujući njegovom zalaganju formirana je prva Pedagoško-propagandna služba. U tom pravcu je usmerio i izložbenu delatnost. Tokom 1982. godine započeta je realizacija manjih putujućih izložbi („Razumevanje slikarstva Đure Jakšića”, „Slike i crteži Uroša Predića iz kolekcije Galerije Matice srpske”, „Slikarska porodica Aleksić – Nikola, Ivan, Dušan i Stevan” i dr.). Akcenat je bio na izložbama iz fonda Galerije koje su imale za cilj da predstave i popularišu dela i učine ih dostupnim široj javnosti, ali i da kulturu, umetnost i obrazovanje prenesu putem umetničkih dela u manje sredine. Ovakav pristup bio je potpuno u skladu s društvenom ulogom muzeja za koju se zalagao Solarov. Kao umetnik izlagao je na brojnim izložbama kako grupnim, tako i samostalnim. Učestvovao je na izložbama svetske smotre modernog crteža u Barseloni, Navari i Pamploni. Bio je član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Dobitnik je nagrade Novosadskog salona (1985).


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA