Andras Hangya

1912 - 1988

Andras Hangya (Stara Moravica,14.april 1912–London 20 decembra 1988)

Svoju umetničku karijeru započeo kao autodidakta.  Zapažen je kao slikar 1933. godine, a početkom 30-tih dobija stipendiju Rotary kluba iz Subotice, izlaže na nekoliko izložbi te 1936. odlazi u Beograd, gde se na kursu figuralnog crtanja, kod Petra Dobrovića,  priprema za upis na Akademiju likovnih umetnosti, koju upisuje 1937. Početak Drugog svetskog rata ga je prekinuo u studiranju,  te se za vreme rata seli u Budimpeštu, zajedno sa suprugom. Posle  rata zapošljava se u  Subotici, gde vodi školu crtanja, a 1947. odlazi u Zagreb,  gde završava studije na Zagrebačkoj Likovnoj Akademiji 1949. Godine, u klasi profesora Ljube Babića.

U Zagrebu, gde je imao atelje, ostaje sve do penzije. 


Bio je jedan od najistaknutijih predstavnika mađarskog slikarstva u ondašnjoj Jugoslaviji. Sudelovao je u svim  likovnim kretanjima-od socijalističkog realizma do intimizma. 
Ilustovao je i dizajnirao korice brojnih knjiga, a izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim  izložbama u Hrvatskoj  i Vojvodini, kao i u Londonu (1962.),  Lyonu itd...  Jedan je od organizatora Izložbe mladih u Nepkeru 1938. godine, na kojoj  je i sam učestvovao.


1500 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA