Voja Trifunović

1888 - 1935

Akademiju klasičnog slikarstva završio u Budimpešti, kao stipendista Matice Srpske. Jedan od najboljih poortretista u staroj Jugoslaviji, poznat, izmedju ostalog, po tome što je u par navrata portretisao Aleksandra Karađorđevića i članove porodice... Relativno mali opus, obzirom da je mlad umro...


1000 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA