Jovan Bijelić

1886 - 1964

Rođen je u Koluniću kod Bosanskog Petrovca. Spada u centralne figure srpske i jugoslovenske međuratne umetničke scene. Bio je jedan od osnivača grupe Oblik koja je bila nosilac najprogresivnijih shvatanja u srpskoj sredini tog vremena. Bijelić je rođen u Bosni 1884. Školovao se u Pragu i putovao po Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, gde je imao prilike da se upozna sa aktuelnim tokovima evropske umetničke scene. U moderno shvatanje slike inkorporirao je snažno nacionalno osećanje koje se posebno ogleda u brojnim slikama bosanskog pejzaža. Prošao je kroz nekoliko faza u svom radu: od uticaja Sezana i kubizma, preko realizma i kolorističke faze, da bi u poslednjim svojim radovima došao do same granice apstraktne umetnosti. U Beogradu je imao atelje gde su rado dolazili mladi umetnici na koje je izvršio snažan uticaj.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA